e-ISSN: 1309-3983

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi;

Alanındaki gelişmeleri takip etmek, meslek kuruluşları ve bireylerin ulusal ve uluslararası gelişimlerine katkıda bulunmak, bu alanlarda Türkçe bir kaynak oluşturmak amacıyla yazılmış araştırma makaleleri, kısa makaleler, teknik notlar ve teknolojik tartışma yazılarını yayınlayan hakemli bir elektronik dergidir.Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, sizlerin destekleriyle 8. yayın yılında ULAKBİM-TR Mühendislik ve Temel Bilimler Veri Tabanında dizinlenmeye başlamıştır. 

Dallarında uzmanlaşmış otorite konumundaki araştırmacıların hazırlamış oldukları geniş bir perspektif veren ve yeni araştırma dallarında genç araştırmacılara yeni bakış açıları kazandıran davetli makaleler de yayınlanmaktadır.

Bilimsel içeriğin doğru ve uygun olarak verilebilmesi için tüm yazılar, konusunda uzman hakemlere değerlendirilmek üzere gönderilir. Değerlendirme süreci sonunda 3 hakem içerisinden en az 2 olumlu görüş alan makaleler ya da editor kararıyla en az 1 kabul görüş alan makalelerden olumlu görülen makaleler en kısa sürede yayımlanmak üzere baskı sıralamasına alınır ve makale sahibine bildirilir.

Harita Teknolojileri Elektronik Dergisi, yılda 3 defa yayımlanmaktadır. Derginin dili Türkçedir Harita Teknolojileri Elektronik Dergisinde aşağıda belirtilen özellikleri taşıyan yazılar yayımlanabilir:
 

 • Belli bir konuda yakın zamana kadar yapılmış bilimsel çalışmaların kapsamlı derlemesi.
 • Özgün araştırmaları tanıtan ve sonuçlarını sunan bilimsel formatta yazılmış makale.
 • Devam eden araştırma çalışmalarının ön bulgularını ilgililere hızlı bir şekilde ulaştırmayı amaçlayan kısa makaleler.
 • Yeni teknik, sonuç ve gelişmelerin kısa tanıtımı, önceden yapılmış çalışmalar ile ilgili teknik değerlendirmeleri içeren teknik notlar.
 • Uzman bilim adamlarına editör tarafından davetli olarak yazdırılan davetli makaleler.

Derginin kapsamı,

 • Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak harita teknolojileri alanında yeni açılımlar,
 • Coğrafi bilgi sistemleri,
 • Veri üretim ve yönetimi,
 • Bilgi iletişim aracı olarak harita ve görselleştirme teknikleri,
 • Uydu teknolojilerinin kullanımı,
 • Fotogrametri ve uzaktan algılama,
 • Görüntü işleme teknikleri,
 • Tektonizma ve yer kabuğu hareketleri,
 • Mühendislik ölçmeleri,
 • Jeodezi, dengeleme,
 • Ölçme teknikleri - endüstriyel ölçmeler, deformasyon ölçmeleri, hidrografik ölçmeler, navigasyon, madencilik ölçmeleri,
 • Kartografik uygulamalar,
 • Sürekli gözlem yapan referans istasyonları sistemleri ve uygulamaları,
 • Afet ve risk yönetiminde harita teknolojilerinin yeri ve uygulamaları,
 • Jeositatistiksel yöntemler ve uygulamaları,
 • Mekansal analizler ve uygulamaları gibi konuları içermektedir.

Kapsam içindeki konularda hızlı, güvenilir ve kolay ulaşılır bir platform oluşturmayı amaçlanmaktadır.

Dergide uygulamalı çalışmalara ve gerçek problem çözümlerine öncelik verilerek, geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmak amaçlanmaktadır. Makaleler açık erişimli olup tüm ilgililerin kullanımına açıktır.