e-ISSN: 1309-3983

En Çok İndirilen Makaleler

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

GPS-PPP VE GPS/GLONASS-PPP YÖNTEMLERİNİN KONUM BELİRLEME PERFORMANSLARININ ÖLÇÜ SÜRESİNE BAĞLI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATING POSITIONING PERFORMANCE OF STATIC GPS-PPP AND GPS/GLONASS-PPP METHODS BASED ON OBSERVATION DURATIONS

CEMAL ÖZER YİĞİT, MAHMUT KIZILARSLAN, EMRAH ÇALIŞKAN

Makale Özeti Tam Metin 258

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

WEB MERCATOR PROJEKSİYONU
THE WEB MERCATOR PROJECTION

ÖZTUĞ BİLDİRİCİ, OSMAN SAMİ KIRTILOĞLU

Makale Özeti Tam Metin 257

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

JEOİD YÜKSEKLİKLERİNİ BELİRLEMEK İÇİN KULLANILAN ENTERPOLASYON METOTLARININ TRABZON İLİ VERİLERİNE UYGULANMASI
INTERPOLATION METHOD USED TO DETERMINE THE HEIGHT OF GEOID, APPLICATION OF THE TRABZON CITY DATA, TURKEY

ÖZGE KARAASLAN, EMİNE TANIR KAYIKÇI, YUSUF AŞIK

Makale Özeti Tam Metin 252

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

CBS TABANLI RUSLE YÖNTEMİYLE IŞIKLI GÖLÜ HAVZASININ EROZYON RİSK ANALİZİ
GIS- BASED RUSLE METHOD OF THE EROSION RISK ANALYSIS IN IŞIKLI LAKE BASIN

MEHMET ALİ ÖZDEMİR, SEVGİ TATAR

Makale Özeti Tam Metin 240

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

TAM FAKTÖRİYEL DENEY TASARIMI İLE KADASTRO HARİTALARININ SAYISALLAŞTIRILMASI
CADASTRAL MAPS DIGITIZATION USING FULL FACTORIAL EXPERIMENTAL DESIGN

YASEMİN ŞİŞMAN, HAKAN DEMİRTAŞ

Makale Özeti Tam Metin 229

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

KÜLTÜREL MİRASIN FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLE 3B MODELLENMESİ ÖRNEĞİ
SAMPLING OF 3D MODELLING OF CULTURAL HERITAGE USING PHOTOGRAMMETRIC METHOD

AHMET USLU, NİZAR POLAT, AHMET SUAD TOPRAK, MURAT UYSAL

Makale Özeti Tam Metin 228

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

BELEDİYE HİZMET KALİTESİNİN BULANIK AHS AĞIRLIKLARI İLE NOMİNAL DEĞERLEMESİ
NOMINAL APPRAISEMENT OF THE MUNICIPALITY SERVICE QUALITY BY FAHP WEIGHTS

BÜLENT BOSTANCI

Makale Özeti Tam Metin 210

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

KENTSEL DİRENÇLİLİĞİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ İLE ANALİZİ: DEPREM VE İZMİT KENTİ
ANALYSIS OF URBAN RESILIENCE THROUGH GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEMS: EARTHQUAKE AND IZMİT CITY

DENİZ GERÇEK, İsmail Talih Güven

Makale Özeti Tam Metin 205

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

SOKAK SAĞLIKLAŞTIRMA PROJELERİNDE YERSEL LAZER TARAYICI İLE MİMARİ RÖLÖVE ALIMI: AFYONKARAHİSAR KENTSEL SİT ALANI ÖRNEĞİ
ARCHITECTURAL SURVEYING WITH LASER SCANNING IN STREET REHABILITATION PROJECTS– A CASE STUDY OF AFYONKARAHİSAR URBAN CONSERVATION AREA

ABDULLAH VARLIK, FIRAT URAY, AZİM METİN

Makale Özeti Tam Metin 204

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

KARTOGRAFİK GÖSTERİMLERİN KULLANILABİLİRLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNDE NÖROBİLİŞSEL YÖNTEMLER
NEUROCOGNITIVE METHODS FOR CARTOGRAPHIC USABILITY RESEARCH

MERVE KESKİN, AHMET ÖZGÜR DOĞRU, CANER GÜNEY, MELİH BAŞARANER

Makale Özeti Tam Metin 204

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

ARAZİ YÖNETİMİ UYGULAMALARINDA KAMULAŞTIRMA DÜZENLEMESİ
EXPROPRIATION REGULATION IN LAND MANAGEMENT IMPLEMENTATIONS

TAHSİN BOZTOPRAK, OSMAN DEMİR, YAKUP EMRE ÇORUHLU

Makale Özeti Tam Metin 189

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3

UZAKTAN EĞİTİM İLE ‘UZAKTAN ALGILAMA’ VE ‘COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ’ EĞİTİMLERİNİN VERİLMESİNE DAİR BİR DEĞERLENDİRME
AN EVALUATION OF ‘REMOTE SENSING’ AND ‘GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS’ TRAINING IN DISTANCE EDUCATION

ZEHRA DAMLA UÇA AVCI, ESRA PINAR UÇA GÜNEŞ, ALPER ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 183

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

EKOLOJİK ALAN KULLANIM KARARLARINA UYGUN TARIM ALANLARININ AHP YÖNTEMİ KULLANILARAK KÜTAHYA KENTİ ÖRNEĞİNDE İRDELENMESİ
EXAMINATION OF AGRICULTURAL AREAS COMPATIBLE WITH ECOLOGICAL ZONE UTILIZATION DECISIONS USING AHP METHOD: KÜTAHYA CASE

ÖZLEM ERDOĞAN, ALPER ÇABUK, YALÇIN MEMLÜK, HALİM PERÇİN

Makale Özeti Tam Metin 180

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 2

MANYETİK FIRTINALI VE FIRTINASIZ GÜNLERDE IRI-PLAS VE IRI-2012 MODELLERİNİN TEC KESTİRİM PERFORMANSLARININ İNCELENMESİ
INVESTIGATION OF TEC PREDICTION PERFORMANCES OF THE IRI-PLAS AND IRI-2012 MODELS IN MAGNETICALLY ACTIVE AND QUIET DAYS

SALİH ALÇAY, GÜRKAN ÖZTAN

Makale Özeti Tam Metin 179

Yıl: 2016 Cilt: 8 Sayı: 1

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE BAĞLI DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİMİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ KULLANILARAK ANALİZ EDİLMESİ
ANALYSIS SEA LEVEL CHANGE DUE TO CLIMATE CHANGE USING GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS

ABDURRAHMAN GEYMEN, ABDÜLKERİM YUSUF DİRİCAN

Makale Özeti Tam Metin 170

Yıl: 2013 Cilt: 5 Sayı: 2

KONYA KAPALI HAVZASINDA YERALTI SU SEVİYELERİNİN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ (CBS) İLE HARİTALANMASI
MAPPİNG GROUND WATER LEVEL WİTH GEOGRAPHİC INFORMATİON SYSTEM (GIS) İN KONYA CLOSED BASİN

FUAT BAŞÇİFTÇİ, S.SAVAŞ DURDURAN, CEVAT İNAL

Makale Özeti Tam Metin 167

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3

Yüksek Öğretim ve Mesleki Yeterlilik Çerçevesi Kapsamında Coğrafi Bilgi Sistemlerine İlişkin Ulusal Meslek Hiyerarşisinin Tanımlanması Üzerine Bir Öneri
A Proposal for Defining the National Vocational Hierarchy Related to Geographical Information Systems within the Frame of Higher Education and Vocational Qualifications

ALPER ÇABUK, SAYE NİHAN ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 156

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3

CBS’nin Yerel Yönetimlerde Kullanımı ve Kent Bilgi Sistemleri
GIS USE İN LOCAL AUTHORİTİES AND URBAN INFORMATİON SYSTEMS

SAYE NİHAN ÇABUK

Makale Özeti Tam Metin 154

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 3

Yer Sarsıntı Haritalarının Üretilmesinde Sismik Ağ Yapısı: Eskişehir Örneği
Seismic Network Structure for Generate of Ground Shaking Maps: A Case Study from Eskisehir

MUAMMER TÜN, EMRAH PEKKAN, SÜLEYMAN TUNÇ

Makale Özeti Tam Metin 152

Yıl: 2015 Cilt: 7 Sayı: 2

NOKTA KONUMLARININ BELİRLENMESİNDE GZK, AĞ GZK VE TOTAL STATİON VERİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
COMPARISON OF CLASSIC RTK, NETWORK RTK AND TOTAL STATION DATA IN DETERMINATION OF POINT POSITIONS

SERCAN BÜLBÜL, CEVAT İNAL, ÖMER YILDIRIM

Makale Özeti Tam Metin 149